A keresés a cikk rovatnevében, címében, szerzőjének nevében, az absztraktjátban és a szövegében történik.

Közlemény
 635
A Magyar Gyeplabda Szakszövetség felújította az elmúlt években egy kicsit viseletessé vált teremgyeplabda palánkját.

A 20 db elem átcsiszolva, lefestve a jövő héten kerül kiszállításra a Soroksári Sportcsarnokba, ahol a 2021/2022-es terembajnokságot tervezzük megrendezni. Reményeink szerint ismét egy színvonalas bajnokság tanúi lehetünk feltéve, ha a Covid járvány n-edik hullámának valamilyen újabb görög ábécé betűje szerinti mutánsa ezt nem hiúsítja meg. Mint tudjuk mindig a remény hal meg utoljára.

Zsoldos András
alelnök